Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Thông báo lấy ý kiến nhân dân Về việc lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Liêm
Ngày hết hạn 26/05/2024
Trích yếu nội dung Thông tin góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi về phòng Tài nguyên môi trường huyện Thanh Liêm
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.