Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1 năm 2019
Ngày hết hạn 25/01/2019
Trích yếu nội dung Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1​; triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 2 năm 2019
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.