Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch hỗ trợ mở rộng diện tích cấy máy giai đoạn 2022-2025
Ngày hết hạn 12/07/2022
Trích yếu nội dung ​​Về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch hỗ trợ mở rộng diện tích cấy máy giai đoạn 2022-2025
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.