Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Đóng góp ý vào Dự thảo Bộ tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
Ngày hết hạn 12/07/2022
Trích yếu nội dung ​Về việc góp ý vào Dự thảo Bộ tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.