Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Công văn về việc góp ý dự thảo khung nội dung bồi dưỡng cán bộ chuyển đổi số cấp xã
Ngày hết hạn 10/01/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc góp ý dự thảo khung nội dung bồi dưỡng cán bộ chuyển đổi số cấp xã​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.