Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Về việc đề nghị đăng tải và tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định “Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
Ngày hết hạn 14/01/2022
Trích yếu nội dung

Về việc đề nghị đăng tải và tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định “Quy định chính sách hỗ trợ khuyến  khích  hỏa  táng  và  di  chuyển  phần  mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.​

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.