Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 19/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.