Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Ngày hết hạn 20/08/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội  tháng 7; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021​

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.