Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021
Ngày hết hạn 26/05/2021
Trích yếu nội dung

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội  tháng 5;Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021​


Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.