Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 (Trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII)
Ngày hết hạn 15/11/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 (Trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII)​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.