Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 3730/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/12/2022
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành UBND huyện
Người ký Hoàng Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện Thanh Liêm
Tệp đính kèm