Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 2313/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Hệ thống văn bản QPPL
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Người ký Nguyễn Anh Chức - PCT UBND Tỉnh Hà Nam
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam 

Tệp đính kèm