Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 1479/KH-UBND
Ngày ban hành 28/11/2022
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản Hệ thống văn bản QPPL
Cơ quan ban hành UBND huyện
Người ký Trần Văn Quân - PCT UBND huyện
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên đại bàn huyện Thanh Liêm giai đoạn 2021-2025
Tệp đính kèm