Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 706/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2021
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Hệ thống văn bản QPPL
Cơ quan ban hành UBND huyện
Người ký Hoàng Mạnh Dũng
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 huyện Thanh Liêm​
Tệp đính kèm