Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện (Mã thủ tục:1.001204.000.00.00.H25)
Lĩnh vực TTHC 8. Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan giải quyết 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
Nội dung

Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện, thành phố, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - Bước 2: + Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. + Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:
Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
Trực tiếp10 Ngày10 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
Trực tuyến10 Ngày10 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính10 Ngày10 ngày kể từ ngày Phòng Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.
Thành phần hồ sơ:
Bao gồm
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị (theo mẫu)
Mẫu B34.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện:
Phòng Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền:
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký (cấp huyện).
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
02/2016/QH14Luật 02/2016/QH1418-11-2016Quốc Hội
162/2017/NĐ-CPNghị định 162/2017/NĐ-CP30-12-2017Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có thông tin
Từ khóa:
Không có thông tin
Mô tả:
Không có thông tin