Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 luật tín ngưỡng, tôn giáo (Mã thủ tục:1.001228.000.00.00.H25)
Lĩnh vực TTHC 8. Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan giải quyết 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
Nội dung

Trình tự thực hiện:
Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố) nơi mở lớp.

Cách thức thực hiện:
Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
Trực tiếpNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệGửi văn bản thông báo trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến. Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
Trực tuyếnNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệGửi văn bản thông báo trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến. Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
Dịch vụ bưu chínhNgay sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệGửi văn bản thông báo trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến. Văn bản thông báo phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản thông báo được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
Thành phần hồ sơ:
Bao gồm
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên.Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện:
Phòng Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc tiếp nhận thông báo. Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (cấp huyện).
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành
02/2016/QH14Luật 02/2016/QH1418-11-2016Quốc Hội
162/2017/NĐ-CPNghị định 162/2017/NĐ-CP30-12-2017Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
- Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộccó trách nhiệm thông báo. - Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo vi phạm quy định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp bồi dưỡng.
Từ khóa:
Không có thông tin
Mô tả:
Không có thông tin