Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số
Lĩnh vực TTHC 1. Lĩnh vực Công an
Cơ quan giải quyết 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
Nội dung

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

Thu biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, in giấy hẹn.

- Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở các điểm đăng ký xe Công an huyện.

Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1). Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu số 05); nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe. Chủ xe không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe.

Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe thì phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).

(2). Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe trong một số trường hợp cụ thể:

Trường hợp xe tai nạn bị phá hủy không sử dụng được; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ xe: Công văn thông báo của cơ quan có thẩm quyền kèm theo giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp xe bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung thì phải có văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày nếu đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân; Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công an cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

Phí, lệ phí: Không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu số 05.docx  Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu 05)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 15/2014/TT-BCA 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

- Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28/12/2007  hướng dẫn về việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng.​