Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

1. Thủ tục hành chính cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP  
Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

 Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố

Bước 2: UBND các huyện, thành phố kiểm tra hồ sơ

Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ

Bước 4: Nếu diện tích rừng cải tạo từ 5 hecta trở lên thì Uỷ ban nhân dân huyện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi quyết định phê duyệt.

Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành phố

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND các huyện, thành phố.

Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cải tạo rừng

b) Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

- Ngay trong ngày nhận, nếu chưa hợp lệ UBND các huyện, thành phố phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung theo quy định. Nếu đơn hợp lệ UBND các huyện, thành phố phải cấp giấy biên nhận đã nộp đơn.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ gia đình, cá nhân hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thành phố phải ra quyết định phê duyệt.

Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các huyện, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND các huyện, thành phố

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia đình, cá nhân

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu đơn đề nghị cải tạo rừng theo Phụ lục 18, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về TTHC trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng; TẢI MẪU TẠI ĐÂY

Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Điểm c, Khoản 1, Điều 7, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về TTHC trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng

Tin liên quan