Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9 tháng sức mua tăng 11,3%

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
9 tháng sức mua tăng 11,3%
Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.235,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,8% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,76%).
Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại dịch vụ trong 9 tháng năm nay tiếp tục xu hướng tăng khá, sức mua tiêu dùng tăng cao.  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước tính đạt 374,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong quý III năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 1,11 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với quý trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. 
Như vậy, tính chung 9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,8% (cùng kỳ năm 2017 tăng 8,76%). 
Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước tính đạt 2,4 triệu tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. 
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm nay ước tính đạt 396 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng ước tính đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá: Hải Phòng tăng 22,3%; TPHCM tăng 21,1%; Hà Tĩnh tăng 20%...
Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng ước tính đạt 375,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng mức và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó doanh thu của Bình Thuận tăng 14%; Thanh Hóa tăng 13,1%; TPHCM tăng 12,2%…
www.chinhphu.vn