Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3D. Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề

1. Thủ tục hành chính cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TNMT  
3D. Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề

 

 Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề

 

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

+ Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để bổ sung đầy đủ.

+ Bước 3. Nhận kết quả giải quyết (mang theo phiếu biên nhận) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Không quy định

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định

Thời hạn giải quyết: Không quy định

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC: Phê duyệt

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Chương IV Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.