Skip Ribbon Commands
Skip to main content

26. Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

TTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LĐTBXH  
26. Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
 Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ đề nghị của đối tượng và Sổ quản lý cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (sau đây gọi tắt là Sổ quản lý, mẫu số 06-CSSK) để cấp giấy giới thiệu đối tượng đi làm dụng cụ chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng đến cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng gần nhất (mẫu số 03-GGT).
+ Bước 2: Căn cứ xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh toán tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng.
- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, thành phố.
- Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị của đối tượng và Sổ quản lý cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động– TB&XH các huyện, thành phố.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
c) Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định kinh phí hỗ trợ.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (mẫu số 06-CCSK ; 03-GGT)

 

 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

 

 
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 hướng dẫn chế đ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp hương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.