Skip Ribbon Commands
Skip to main content

24. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

TTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LĐTBXH  
24. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ  và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
 - Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.
+ Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 03-GGT)
- Cách thức thực hiện: Thực hiện tại Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, thành phố.
- Hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã (mẫu số 11-MLS);
- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;
- Một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin;
+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;
+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.
b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động– TB&XH các huyện, thành phố.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
c) Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy giới thiệu.
- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (mẫu số 03-GGT, mẫu số 11-MLS)
                                 TẢI MẪU 03 TẠI ĐÂY
                     TẢI MẪU 11 - MLS TẠI ĐÂY
 
 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL- UBTVQH11;
+ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ;
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành  Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;
+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 hướng dẫn chế đ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp hương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.