Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

1. Thủ tục hành chính cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG  
2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến UBND cấp huyện.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC: Thông tin được cập nhật

Phí, lệ phí: Chưa quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy;       TẢI MẪU ĐƠN, TỜ KHAI TẠI ĐÂY

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không có

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Tin liên quan