Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1E. Đăng ký khai thác nước dưới đất

TTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC TNMT  
1E. Đăng ký khai thác nước dưới đất

 

 Đăng ký khai thác nước dưới đất

 

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

+ Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi phiếu biên nhận giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để bổ sung đầy đủ.

+ Bước 3. Nhận kết quả giải quyết (mang theo phiếu biên nhận) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (Mẫu 38)           Tải mẫu đơn tại đây

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 38

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

+ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

+ Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước